Werkwijze

 
Een intake duurt meestal 2 gesprekken. Daarin probeer ik met je helder te krijgen wat de klachten zijn hoe deze in stand worden gehouden, verbonden zijn met je levensgeschiedenis en hoe je daarmee omgaat. 
  
Ik werk zoveel mogelijk Evidence based dat wil zeggen, dat voor een aantal klachten goede wetenschappelijk onderbouwde protocollaire behandelingen zijn ontworpen die als leidraad gebruikt worden (de client staat centraal).
Na de intake gesprekken zal ik mijn bevindingen met je bespreken (welke diagnose kan gesteld worden) en zullen we samen een behandelplan opstellen waarin doelen, middelen en duur van de behandeling worden omschreven. 
 
Naast dat ik met u doelen en voortgang evalueer werk ik met evaluatievragenlijsten via     www.qualiview.nl.  Die kunt u thuis via internet email invullen. 
 
Ook werk ik met e health via clientlogin
 
www.clientlogin.nl 
 
Ik houd mij aan beroepsnormen en wettelijke ethische richtlijnen zoals geformuleerd in de wet BIG (beroepen in de gezondheidszorg) en door de NVVP en het NIP.  Ook voldoe ik aan de privacy wet zoals van kracht vanaf mei 2018. 
Voor meer informatie over psychotherapie en klachtregeling verwijs ik u naar www.Lvvp.info en  www.vgct.nl