Rechten plichten en klachten

Een psychotherapeutische behandeling aangaan is een wederzijds contract met rechten en plichten. Zo ben ik bijvoorbeeld gehouden aan een zogenaamde geheimhoudingsplicht: zonder toestemming van jou mag ik met niemand praten over wat wij bespreken. Van jouw kant verwacht ik bijvoorbeeld dat je de afspraken die we maken ook nakomt. In de behandelovereenkomst (zie links & downloads) worden algemene rechten en plichten formeel omschreven. BIG-geregistreerde hulpverleners zijn gebonden aan een beroepscode (zie www.lvvp.info). Daarop berust klachtrecht van de cliënt.
 
Mijn praktijkvoering voldoet aan de privacy wet voor gegevens zoals die in mei 2018 van kracht zal zijn. 
Bij links en downloads ziet u het bestand waarin beschreven staat wat de praktijk doet om uw gegevens zo zorgvuldig mogelijk te behandelen conform de nieuwe wet AVG (algemene verordening Gegevensbescherming) die mei 2018 is ingegaan.