Praktische informatie

Je kunt met mij contact opnemen telefonisch 06 14638839 of door een mail te sturen https://naarclientenlogin.nl/delcliseur-psychotherapie/contact/  Een intake gesprek kan meestal plaats vinden binnen 2 weken. 
 
Ik heb met alle zorgverzekeraars contracten dat wil zeggen dat behandelingen mits u een verwijzing van de huisarts heeft vergoed worden. Daarnaast geldt een verplicht eigen risico (385 euro).
 
Er zijn tweede soorten behandelingen in de ggz, de basis GGZ (BGGZ) en Specialistische GGZ (SGGZ). Als sprake is van milde klachten die naar verwachting in globaal 10-12 sessies te behandelen zijn wordt er een BGGZ verwijzing gegeven door de huisarts. 
Voor meer complexe (vastlopen op meerdere levensgebieden) en langdurige problematiek is Specialistische ggz meestal nodig (SGGZ). Deze behandelingen duren langer dan 10 sessies.  
 
 Online behandelen is ook mogelijk (gaat via beveiligde link) 
 
De tarieven voor onverzekerde zorg zijn €115 per gesprek (45 minuten). Voor deze behandelingen is geen verwijzing nodig van de huisarts. Niet alle problematiek wordt vergoed sinds 2013, bijvoorbeeld burn out en aanpassingsstoornissen.
april  2022 
De wachtlijst is gesloten november 2023 
 
  • "Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).”